Contributie

60 euro per kwartaal overmaken op

Rek.Nr .  NL73 RABO 0318276887
tnv. Shantykoor "Allemanseindje" 
Zuidhorn